poniedziałek, 18 lutego 2013

Systemy rusztowań - cd. : System rusztowania layher

Dla bardziej "wymagających" polecamy rusztowania layher. Rusztowania te dzięki  zastosowanym łączeniom na pół złączki i kliny posiadają dużo większą sztywność od innych systemów rusztowań budowlanych .  Zarówno w systemie rusztowania Plettac jak i w rusztowaniach Layher wykorzystano  rury o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Dzięki temu są one lżejsze od tradycyjnych ram , a to ogromny atut podczas  montażu i demontażu rusztowań.

Rusztowania budowlane Layher mają uzasadnione zastosowanie na bardzo skomplikowanych budowach a także przy pracach na wysokich budynkach. Po przez zastosowanie poręczy które wkładamy w kieszenie oraz zabijamy je klinem, a także po przez skręcanie stężeń poprzecznych na tak zwane pół złączki , rusztowania Layher uzyskują sztywność niespotykaną w innych systemach  dostępnych na rynku.

Dlaczego wybrać rusztowanie w systemie Layher ?

1. ponieważ są łatwe w montażu – wystarczą już dwie osoby aby wygodnie i sprawnie postawić      konstrukcje.
2.Rusztowania te posiadają ogromną sztywność - a dzięki temu  bez problemu stosujemy je na najbardziej skomplikowanych budowlach.
3. Charakteryzują się wielką trwałością - dzięki ocynkowaniu ogniowemu oraz
    Wytrzymałością  – dzięki zastosowaniu stali o specjalnych parametrach.
4. Są niebywale Bezpieczne – co potwierdzono wydanym Certyfikatem , a
    wszystkie elementy rusztowania wykonano zgodnie z normami PN-EN
 
Poniżej opis rusztowań Plettac , a wkrótce opis innych systemów

piątek, 8 lutego 2013

Bezmyślne przesuwanie rusztowania.

Jak widać na poniższym filmiku , brak rozsądku i głupota ludzka mogą doprowadzić do tragedii. Ci panowie przesuwając rusztowania jezdne nie zachowali się mądrze. Jeżeli chcemy przemieścić rusztowanie , to logiczne jest że nic nam nie może stać na przeszkodzie. Musimy sprawdzić czy mamy wolną przestrzeń , a to oznacza że NIC nie może znajdować się na drodze przejazdu rusztowania . Musimy więc sprawdzić całą przestrzeń ziemną , po której będziemy przemieszczać rusztowania budowlane jak i to co znajduje się w powietrzu. To naprawdę bardzo ważne !!!wtorek, 5 lutego 2013

Systemy rusztowań spotykane na budowach - najbardziej popularne

Jak w każdej innej branży , tak również branża rusztowań została usystematyzowana i znormalizowana tak aby łatwo można było dobierać elementy , katalogować je i sprzedawać. Najpopularniejsze systemy na naszych budowach to :
1.Rusztowania w systemie Plettac
2.Rusztowania w systemie Layher
3.Rusztowania w systemie Rux
  W tym artykule opiszemy  pierwsze z nich - Rusztowanie Plettac . Są to bardzo ekonomiczne i niezwykle uniwersalne rusztowania ramowe które wykorzystywane są  do wszelkiego rodzaju prac rusztowaniowych. Doskonale sprawdza się ono w wielu dziedzinach i jest zaliczane  w Niemczech do stosowanych najczęściej. Dzięki tym wielu zaletom rusztowania  plettac stały się jednym z najczęściej spotykanych rusztowań również na polskich budowach.
Zalety Rusztowań wykonanych w systemie plettac:
  • Trzpienie które same się zamykają , a to umożliwia łatwość montażu
  • Możliwość zastosowania różnych długości pola i przejścia
  • Są popularne w naszym  kraju , przez co są dostępne u szerokiej rzeszy producentów
  • Charakteryzują się wysoką stabilnością
  • Posiadają zabezpieczenie podestów przed wypadnięciem
  • Szerokości ramy wynosząca 74cm umożliwia wygodę w pracach elewacyjnych
Wady tych Rusztowań :
  • Wyższa cena rusztowania w stosunku do występujących na rynku najtańszych ,  np.:  warszawskich 
 Za pomocą  systemu rusztowań plettac można szybko i z łatwością obudować przeróżne obiekty, nawet wtedy jeśli lokalne warunki wydaja się sprawiać problemy.  Do montażu i demontażu nie  potrzebujemy żadnej specjalistycznej  wiedzy a to sprawia, że w ciągu jednego dnia pracy  pracownik może orusztować od 70 do 100 m 2 powierzchni roboczej .Dzięki temu , jak i  z uwagi na łatwość składowania, transport i montaż rusztowań , można poczynić ogromne oszczędności w kosztach robocizny.
Bogato dostępne wyposażenia dodatkowego (konsole, dźwigary, przejście z pola 2,5m na 3,0m) rusztowania systemu plettac pozwala na  rozwiązanie nawet najtrudniejszych problemów jak np. orusztowanie skomplikowanych fasad budynków, balkonów, głębokich parapetów itp. a takie cechy jak szybkość, wygoda montażu, ekonomiczność, bezpieczeństwo i elastyczność czyni rusztowanie plettac jednym z najbardziej wydajnych systemów rusztowań. Możemy je stosować równie elastycznie jak rusztowania ze złączami rurowymi, a ich dodatkowe zalety to większa ekonomiczność i bezpieczeństwo techniczne które zapewniają nowoczesne rusztowania szybkiego montażu.
Mamy do wyboru dwa podstawowe wymiary pola -  2,5 m i 3,0 m.
Niebawem charakterystyka pozostałych systemów rusztowań

środa, 16 stycznia 2013

Jakie są wymaganie dotyczące posadowienia rusztowania

Musimy pamiętać że przed postawieniem rusztowania należy odpowiednio wyprofilować i ustabilizować podłoże i zapewnić odpowiedni spadek umożliwiający odpływ wód opadowych. Jeżeli tego nie dopilnujemy to konstrukcja nie będzie stabilna i bezpieczna.

Posadowienie rusztowań na podłożu gruntowym
Rusztowanie ustawiamy na podkładach o wielkości  tak dobranej aby dla podłoży gruntowych była spełniona norma nośności nie mniejsza niż 0,1 Mpa.
Jeżeli rusztowanie ma być posadowione na zamarzniętym podłożu , to należy najpierw takie podłoże przygotować wyrównując teren warstwą niezmrożonego piasku.
Stanowczo zabrania się ustawianie stojaków na połamanych bądź popękanych podkładach Nie można też używać podkładów klinowych lub z cegieł!!!
W sytuacjach posadowienia rusztowania na podłożach  konstrukcyjnych (dachy , konsole , konstrukcje dźwigarów , itp) należy wykonać obliczenia wytrzymałościowe takich konstrukcji , mając na uwadze to że obciążenie jednostkowe konstrukcji rusztowania w tym wypadku nie może przekraczać obciążenia maksymalnego dla konstrukcji podłoża.
Często istnieje potrzeba posadowienia rusztowania na powierzchni dróg , ulic , i chodników dla pieszych.
Oczywiście jest to dozwolone , ale należy wtedy odpowiednio zabezpieczyć takie miejsca przez ustawienie poręczy , krawężników ,daszków ochronnych , ogrodzeń , tablic ostrzegawczych , itp , oraz uzyskaniu zgody  władz terenowych którym podlega teren.

Umiejscowienie podkładów
Podkłady układamy na przygotowanym podłożu prostopadle do ściany budynku tak aby docisk do podłoża występował na całej dolnej płaszczyźnie podkładu przy czym czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od brzegu budowli. Dopuszczalnym jest układanie podkładów równolegle do ścian, ale tylko na podłożu konstrukcyjnym i gdy zachodzi konieczność przeniesienia obciążenia skupionego od podstawy na sąsiednie elementy konstrukcyjne podłoża.
Jeżeli teren na którym będą ułożone podkłady jest pochylony wzdłuż rusztowania więcej niż 6 stopni to wykonujemy trasy których szerokość powinna mieć co najmniej 0,8 m , a pas podłoża gruntowego musi sięgać poza rząd zewnętrznych stojaków nie mniej niż 0,8 m. Wody opadowe które mogą zalegać na powierzchni należy odprowadzić poza szerokość pasa.
Podstawki śrubowe powinny mieć regulację wynoszącą przynajmniej 200 mm .
Wytrzymałość i sztywność podkładów i podpór śrubowych powinna zapewniać możliwość maksymalnego - przyjętego w projekcie - obciążenia z rusztowania roboczego na podłoże.

rusztowania


tagi:
rusztowania opole , rusztowania opolskie , rusztowania layher , rusztowania plettac , rusztowania budowlane

wtorek, 8 stycznia 2013

Przekazanie rusztowania do eksploatacji.

Przekazanie rusztowania do eksploatacji - co musimy o tym wiedzieć?
Użytkowanie rusztowania budowlane jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobę.
Odbiór rusztowania musimy  potwierdzić  wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w dzienniku odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności :
1) użytkownika rusztowania ;
2) przeznaczenie rusztowania ;
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; ;
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania ;
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania
6) oporność uziomu
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania

Powyższa treść przedstawia zapis Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Czy sami możemy zmontować rusztowanie?

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonywany tylko  przez osoby które posiadają wymagane prawem uprawnienia , pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaż rusztowań należy wykonać  zgodnie z DTR i planem montażu (rysunki wykonawcze , szkice montowanej konstrukcji z zaznaczeniem siatki kotwień i stężeń). Jeżeli mamy do czynienia z konstrukcją nietypową , montaż należy przeprowadzać zgodnie z DTR oraz projektem opracowanym specjalnie dla montowanej przez nas konstrukcji.
Należy pamiętać aby konstrukcję rusztowania  po zmontowaniu pierwszej kondygnacji dokładnie wypoziomować. Począwszy od drugiej kondygnacji montaż powinien odbywać się z wykonanego uprzednio pomostu , zabezpieczonego poręczami. Rusztowanie trzeba sukcesywnie stężać i kotwić , zgodnie z siatką kotwień określoną w DTR lub projekcie . W czasie montażu należy kontrolować pionowe ustawienie kolejnych kondygnacji i w miarę potrzeby korygować je.

rusztowanie layher
Najpopularniejsze systemy  stawiane na naszych budowach to :
Rusztowania Plettac
Rusztowania Layher