wtorek, 8 stycznia 2013

Przekazanie rusztowania do eksploatacji.

Przekazanie rusztowania do eksploatacji - co musimy o tym wiedzieć?
Użytkowanie rusztowania budowlane jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobę.
Odbiór rusztowania musimy  potwierdzić  wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w dzienniku odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności :
1) użytkownika rusztowania ;
2) przeznaczenie rusztowania ;
3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; ;
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania ;
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania
6) oporność uziomu
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania

Powyższa treść przedstawia zapis Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz