poniedziałek, 7 stycznia 2013

Czy sami możemy zmontować rusztowanie?

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonywany tylko  przez osoby które posiadają wymagane prawem uprawnienia , pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaż rusztowań należy wykonać  zgodnie z DTR i planem montażu (rysunki wykonawcze , szkice montowanej konstrukcji z zaznaczeniem siatki kotwień i stężeń). Jeżeli mamy do czynienia z konstrukcją nietypową , montaż należy przeprowadzać zgodnie z DTR oraz projektem opracowanym specjalnie dla montowanej przez nas konstrukcji.
Należy pamiętać aby konstrukcję rusztowania  po zmontowaniu pierwszej kondygnacji dokładnie wypoziomować. Począwszy od drugiej kondygnacji montaż powinien odbywać się z wykonanego uprzednio pomostu , zabezpieczonego poręczami. Rusztowanie trzeba sukcesywnie stężać i kotwić , zgodnie z siatką kotwień określoną w DTR lub projekcie . W czasie montażu należy kontrolować pionowe ustawienie kolejnych kondygnacji i w miarę potrzeby korygować je.

rusztowanie layher
Najpopularniejsze systemy  stawiane na naszych budowach to :
Rusztowania Plettac
Rusztowania Layher

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz